Chế bản điện tử file TXT

Một tập tin văn bản (đôi khi viết “textfile”: tên thay thế cũ là “flatfile”) là một loại tập tin máy tính được cấu trúc như một chuỗi các dòng văn bản điện tử. Một tập tin văn bản tồn tại trong một hệ thống tập tin máy tính. Sự kết thúc của một tập tin văn bản thường được ký hiệu bằng cách đặt một hoặc nhiều ký tự đặc biệt, được biết đến như một điểm đánh dấu cuối cùng của tập tin, sau khi những dòng cuối cùng trong một tập tin văn bản.

“Text file” dùng để chỉ một loại container, trong khi văn bản đơn giản dùng để chỉ một loại nội dung. Văn bản có thể chứa văn bản đơn giản, nhưng họ không bị giới hạn như vậy. Ở một mức độ chung của các mô tả, có hai loại tập tin máy tính: các tập tin văn bản và các tập tin nhị phân.

Bởi vì đơn giản của họ, các tập tin văn bản thường được sử dụng để lưu trữ thông tin. Họ tránh được một số vấn đề gặp phải với các định dạng file khác, chẳng hạn như endian, byte đệm, hoặc sự khác biệt trong số lượng các byte trong một từ máy. Hơn nữa, khi tham nhũng dữ liệu xảy ra trong một tập tin văn bản, nó thường là dễ dàng hơn để hồi phục và tiếp tục xử lý các nội dung còn lại. Một bất lợi của các tập tin văn bản là họ thường có một entropy thấp, có nghĩa là thông tin chiếm lưu trữ hơn là thực sự cần thiết.

Chế bản điện tử (DTP) là việc tạo ra các vật liệu in sử dụng bố trí trang trên một máy tính cá nhân. Khi được sử dụng khéo léo, xuất bản máy tính để bàn có thể sản xuất được in tài liệu với cách bài trí hấp dẫn và chất lượng typographic so sánh với kiểu chữ truyền thống và in ấn. Công nghệ này cho phép các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức khác để tự xuất bản một loạt các vấn đề in-từ menu và các bản tin địa phương để sách, tạp chí và báo-mà không có chi phí đôi khi-cấm in ấn thương mại.

Nhóm Đặng Nam có nhiều kinh nghiệm trong việc chế bản điện tử các tài liệu dạng file .TXT, chúng tôi tập trung vào chất lượng, thời gian thực hiện, tiết kiệm chi phí và sự hài lòng của khách hàng để hoàn thành mỗi bản dịch. Chúng tôi luôn đảm bảo thực hiện chế bản điện tử file .TXT theo yêu cầu riêng của quý vị, cũng như yêu cầu chung đặc thù định dạng file .TXT.

Nếu bạn muốn các tài liệu ở định dạng file file TXT của bạn được chế bản điện tử sang ngôn ngữ khác, mời liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !