Desktop Publishing DTP file HTML

HyperText Markup Language (HTML) là ngôn ngữ đánh dấu chính để hiển thị các trang web và các thông tin khác có thể được hiển thị trong một trình duyệt web.

HTML được viết dưới dạng các phần tử HTML bao gồm các thẻ đóng ngoặc nhọn (như <html>), trong nội dung trang web. thẻ HTML thường đi theo cặp như <h1> và </ h1>, mặc dù một số thẻ, được gọi là phần tử rỗng, là lẻ, ví dụ <img>. Thẻ đầu tiên trong một cặp là bắt đầu từ khóa, thẻ thứ hai là thẻ kết thúc (họ cũng được gọi là thẻ mở và thẻ đóng). Trong giữa những thẻ này các nhà thiết kế web có thể thêm văn bản, thẻ, ý kiến ​​và các loại nội dung dựa trên văn bản.

Mục đích của một trình duyệt web là để đọc các tài liệu HTML và soạn chúng vào các trang web có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy. Các trình duyệt không hiển thị các thẻ HTML, nhưng sử dụng các thẻ để giải thích nội dung của trang.

Các phần tử HTML thành các khối xây dựng của tất cả các trang web. HTML cho phép hình ảnh và các đối tượng được nhúng và có thể được sử dụng để tạo ra các hình thức tương tác. Nó cung cấp một phương tiện để tạo ra các tài liệu cấu trúc bằng cách biểu thị ngữ nghĩa cấu trúc cho văn bản như tiêu đề, đoạn văn, danh sách, liên kết, báo giá và các mặt hàng khác. Nó có thể nhúng các kịch bản trong các ngôn ngữ như là JavaScript mà ảnh hưởng đến hành vi của các trang web HTML.

Trình duyệt web cũng có thể tham khảo Cascading Style Sheets (CSS) để xác định sự xuất hiện và bố cục của văn bản và các tài liệu khác. W3C, duy trì cả HTML và CSS tiêu chuẩn, khuyến khích việc sử dụng CSS trong HTML đánh dấu một cách rõ ràng presentational.

Chế bản điện tử (DTP) là việc tạo ra các vật liệu in sử dụng bố trí trang trên một máy tính cá nhân. Khi được sử dụng khéo léo, xuất bản máy tính để bàn có thể sản xuất được in tài liệu với cách bài trí hấp dẫn và chất lượng typographic so sánh với kiểu chữ truyền thống và in ấn. Công nghệ này cho phép các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức khác để tự xuất bản một loạt các vấn đề in-từ menu và các bản tin địa phương để sách, tạp chí và báo-mà không có chi phí đôi khi-cấm in ấn thương mại.

Nhóm Đặng Nam có nhiều kinh nghiệm trong việc chế bản điện tử các tài liệu dạng file .HTML, chúng tôi tập trung vào chất lượng, thời gian thực hiện, tiết kiệm chi phí và sự hài lòng của khách hàng để hoàn thành mỗi bản dịch. Chúng tôi luôn đảm bảo thực hiện chế bản điện tử file .HTML theo yêu cầu riêng của quý vị, cũng như yêu cầu chung đặc thù định dạng file .HTML.

Nếu bạn muốn các tài liệu ở định dạng file file .HTML của bạn được chế bản điện tử sang ngôn ngữ khác, mời liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !