Dịch Website: 14 bước để một website đạt được mục tiêu trên toàn thế giới!

Khi chúng ta nghĩ về việc dịch website (còn được gọi là “website localization” hoặc “website globalization”), chúng tôi có thể tóm tắt các mục tiêu của việc dịch website hình ảnh như dưới đây.

Dịch Website dịch: 14 bước để một website đạt được mục tiêu trên toàn thế giới!

Dịch Website dịch: 14 bước để một website đạt được mục tiêu trên toàn thế giới!

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về 14 bước, bạn sẽ thấy trong hầu hết các dự án dịch website.

Mỗi nhân lực trong kế hoạch dịch website sẽ thực hiện đảm nhiệm một công việc trong các bước. Và mỗi bước đều có vai trò quan trọng giúp cho 1 webiste được dịch có kết quả tốt. Quá trình dịch website của chúng tôi sẽ giới thiệu trong loạt bài này đại diện cho một công việc dịch website, quá trình dịch website của chúng tôi thường xuyên sẽ tùy chỉnh để phù hợp với khách hàng .

14 bước để một website đạt được mục tiêu trên toàn thế giới bao gồm:

Dịch Website dịch: 14 bước để một website đạt được mục tiêu trên toàn thế giới! Phần 1

 • Đảm bảo chất lượng
 • Đánh giá & Phê chuẩn

Dịch Website dịch: 14 bước để một website đạt được mục tiêu trên toàn thế giới! Phần 2

 • Đánh giá & Phân tích các mã nguồn của website
 • Tìm hiểu về hệ quản trị nội dung CMS của website

Dịch Website dịch: 14 bước để một website đạt được mục tiêu trên toàn thế giới! Phần 3

 • Khởi động dự án
 • Đối tượng đào tạo và nghiên cứu
 • Đánh giá đúng đắn văn hóa của ngôn ngữ sẽ dịch sang
 • Thuật ngữ

Dịch Website dịch: 14 bước để một website đạt được mục tiêu trên toàn thế giới! Phần 4

 • SEO – nghiên cứu từ khóa
 • Transcreation và Copywriting
 • Dịch và thiết kế các file dạng ảnh
 • Dịch và thiết kế bất kỳ tài liệu liên quan
 • Dịch và thiết kế các loại file khác (Multimedia)

Dịch Website dịch: 14 bước để một website đạt được mục tiêu trên toàn thế giới! Phần 5

 • Kiểm tra trực tuyến
 • Search Marketing
 • Phiên bản Ngôn ngữ

Để thảo luận, tư vấn về việc dịch website của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail dichthuatdangnam@gmail.com, hoặc qua số điện thoại 0987.634.454.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !