Định dạng Bitmap khác

Định dạng Bitmap khác

Các Window System X sử dụng một định dạng tương tự XBM cho hình ảnh màu đen và trắng, và XPM (pixelmap) cho hình ảnh màu sắc. Nhiều định dạng tập tin bitmap nén khác đang được sử dụng, mặc dù hầu hết không rộng rãi. Phổ biến hơn nhiều là nén các tập tin bitmap chuẩn hóa như GIF, PNG, TIFF và JPEG. TIFF và JPEG có các tùy chọn khác nhau. JPEG thường là nén lossy. TIFF thường là một trong hai không nén, hoặc lossless LZW nén như GIF. PNG sử dụng deflate nén lossless, một biến thể Lempel-Ziv.

Ngoài ra còn có một loạt các tập tin “thô” hình ảnh, trong đó lưu trữ bitmap liệu không có thông tin khác; file nguyên gốc như vậy là chỉ bitmap trong các tập tin, thường không có tiêu đề hoặc kích thước thông tin, và không nên nhầm lẫn với các định dạng ảnh thô nhiếp ảnh, trong đó lưu trữ dữ liệu cảm biến chưa qua chế biến nguyên liệu trong một container có cấu trúc như định dạng TIFF cùng với siêu dữ liệu ảnh lớn.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !