Fuzzy match grid trong SDL Trados Studio

Fuzzy match grid trong SDL Trados Studio

Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề về Fuzzy match grid trong SDL Trados Studio, một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm và tranh cãi, đặc biệt là đàm phán giá giữa các công ty.

Khi đối tác, khách hàng của bạn là các công ty, có thể bạn sẽ được họ hỏi về mức phí của bạn Hoặc phí của bạn cho Fuzzy match? Nếu bạn không sử dụng một công cụ CAT, bài này không phải dành cho bạn. Bạn không thể đưa ra một mức chiết khấu cho fuzzy matches trong Word. Nếu bạn sử dụng một công cụ CAT và fuzzy matches, thì đây chính là bài viết dành cho bạn

Một fuzzy match grid là gì?
Tính chi phí theo fuzzy match grid là một phương pháp để tính toán giảm giá trên fuzzy match. Khi bạn dịch một tập tin trong một công cụ CAT, bạn sẽ mất ít thời gian hơn nếu bạn đã dịch một tập tin tương tự trong quá khứ và nó sẽ được lưu trong bộ nhớ dịch thuật của mình. Nếu các dự án mới là cho cùng một khách hàng, bạn có thể muốn để cho họ một giảm giá để phản ánh thời gian thực tế bạn chi cho dự án đã làm. Một fuzzy match sẽ giúp bạn tính toán giảm giá đã làm trong một cách khách quan.

Khi bạn sử dụng CAT Trados cho việc dịch, khách hàng có thể sẽ gửi kèm theo Translation memories hoặc không. Tuy nhiên, trên trados, bạn có thể thống kê báo cáo ra số lượng từ trùng lặp, từ mới, và Fuzzzy match. Và số lượng từ Fuzzy match chính là sự lặp lại hoặc giống nhau từ khoảng 50-100% của các dòng với nhau trong cùng bản dịch hoặc trong nhiều file dịch của một dự án. Những từ thuộc fuzzy match sẽ được tính phí ít hơn so với từ mới.

Một fuzzy match là gì?
Một fuzzy match là một phân đoạn trong một văn bản nguồn giống, tương tự như một phân đoạn trong một bộ nhớ dịch. Nó chỉ là một match một phần vì vậy nó sẽ yêu cầu chỉnh sửa. Lượng chỉnh sửa cần được phản ánh trong tỷ lệ phần trăm. Một trận đấu 60% Có lẽ sẽ cần phải viết lại hoàn toàn, khi đó, một trận đấu 99% có thể chỉ cần có một dấu phẩy thêm.

Giảm giá công bằng cho một fuzzy match là gì?
Bạn quyết định giảm giá cho fuzzy match trong khi dịch. Nếu bạn làm thế, bước tiếp theo là xác định những giảm giá để áp dụng cho từng fuzzy match.

Tôi thường áp dụng fuzzy match sau với tỷ lệ từ mới của tôi:

Tỷ lệ giá cho fuzzy match thông thường mà các công ty và người dịch hay lựa chọn

Tỷ lệ giá cho fuzzy match thông thường mà các công ty và người dịch hay lựa chọn

 Trong bảng trên, một fuzzy match 100% được chiết khấu 75% trên giá từ mới của tôi.

Bây giờ bạn biết tất cả về các fuzzy match. Trong bài viết tiếp theo của tôi, tôi sẽ giải thích làm thế nào để export một Studio analysis để có được mức giá cuối cùng và chuẩn bị một báo giá. Hãy theo dõi!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !