Giới thiệu Portable Network Graphic

Giới thiệu Portable Network Graphic

Portable Network Graphics (PNG / pɪŋ) là một định dạng tập tin đồ họa raster có hỗ trợ nén dữ liệu lossless. PNG được tạo ra như là một cải tiến, thay thế không cấp bằng sáng chế cho Graphics Interchange Format (GIF), và là định dạng nén ảnh không giảm chất lượng sử dụng nhiều nhất trên Internet.

PNG (từ viết tắt trong tiếng Anh của Portable Network Graphics; chính thức đọc như “pinh”) là một dạng hình ảnh sử dụng phương pháp nén dữ liệu mới – không làm mất đi dữ liệu gốc. PNG được tạo ra nhằm cải thiện và thay thế định dạng ảnh GIF với một định dạng hình ảnh không đòi hỏi phải có giấy phép sáng chế khi sử dụng. PNG được hỗ trợ bởi thư viện tham chiếu libpng, một thư viện nền tảng độc lập bao gồm các hàm của C để quản lý các hình ảnh PNG.

PNG hỗ trợ hình ảnh bảng dựa trên (với bảng màu 24-bit RGB hoặc 32-bit RGBA màu sắc), hình ảnh màu xám (có hoặc không có kênh alpha), và đầy màu sắc không bảng dựa trên RGB [A] hình ảnh (có hoặc không có kênh alpha). PNG được thiết kế để chuyển hình ảnh trên Internet, không cho đồ họa in ấn chuyên nghiệp, chất lượng, và do đó không hỗ trợ không gian màu RGB không như CMYK.

PNG tập tin gần như luôn luôn sử dụng phần mở rộng tập tin PNG hoặc png và được giao MIME phương tiện truyền thông kiểu image / png. PNG được chấp thuận cho sử dụng bởi Nhóm Internet Engineering chỉ đạo về ngày 14 tháng 10 năm 1996, và đã được công bố như là một tiêu chuẩn ISO / IEC vào năm 2004.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !