Giới thiệu TIFF Tagged Image File Format

Phiên bản đầu tiên của đặc tả TIFF được công bố bởi Tổng công ty Aldus vào mùa thu năm 1986 sau khi hai dự thảo sớm hơn phiên bản lớn. Nó có thể được dán nhãn là 3.0. Nó được công bố sau một loạt các cuộc họp với các nhà sản xuất máy quét khác nhau và các nhà phát triển phần mềm. Trong tháng 4 năm 1987 Revision 4.0 được phát hành và nó chứa chủ yếu là cải tiến nhỏ. Trong tháng 10 năm 1988 sửa đổi 5.0 đã được phát hành và nó hỗ trợ thêm cho bảng màu sắc hình ảnh và nén LZW.

Các đặc điểm kỹ thuật ban đầu được sử dụng các tên Tagged Image File Format [cần dẫn nguồn] và Tag Image File Format (Revision 4.0) cũng như TIFF từ viết tắt của họ, nhưng sau đó bỏ tất cả các tài liệu tham khảo để tên đầy đủ (Revision 5.0, 6.0). Nhiều ấn phẩm ISO gần đây lại tham khảo đầy đủ tên Tag Image File Format (xem tài liệu tham khảo ở những nơi khác trong bài viết này). Tuy nhiên, phiên bản Tagged Image File Format có vẻ là nhiều lần phổ biến hơn trong việc sử dụng phi chính thức, thậm chí bởi Adobe.

TIFF được tạo ra như là một nỗ lực để có được nhà cung cấp máy quét máy tính để bàn của giữa những năm 1980 để thống nhất một định dạng tập tin hình ảnh quét thông thường, ở vị trí của vô số các định dạng độc quyền. Ban đầu, TIFF chỉ là một định dạng hình ảnh nhị phân (chỉ có hai giá trị có thể cho mỗi điểm ảnh), bởi vì đó là tất cả những máy quét máy tính để bàn có thể xử lý. Như máy quét trở nên mạnh mẽ hơn, và như máy tính để bàn không gian đĩa máy tính trở nên phong phú hơn, TIFF lớn để chứa hình ảnh màu xám, sau đó hình ảnh màu. Hôm nay, TIFF, cùng với JPEG và PNG, là một định dạng phổ biến cho hình ảnh màu có độ sâu cao.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !