Kiểm tra tập tin nguồn và hệ quản trị CMS trong dịch website

Kiểm tra tập tin nguồn và hệ quản trị CMS trong dịch website

Có nhận định rằng “Một dự án hoặc là thành công hoặc là thất bại trong giai đoạn xác định phạm vi và kế hoạch hoặc trước khi nó bao giờ bắt đầu”.
Nhận định này hoàn toàn đúng. Như với bất kỳ dự án dịch website, lập kế hoạch và quản lý dự án là rất quan trọng!

website-project-planning_558x383

Mỗi bước trong quá trình bao gồm nhiều chuyên gia chủ chốt có chuyên môn cụ thể và kỹ năng. Các thành viên trong Nhóm dịch Đặng Nam có thể được tham gia trong suốt một dự án dịch website bao gồm:

 • Account Manager
 • Project Manager
 • Localization Engineers
 • Web CMS Specialists
 • Web Designers
 • Web Developers
 • Language Lead Translators
 • Editors & Copywriters
 • Global SEM Specialists
 • Desktop Publishers
 • Multimedia Specialists

Các bước đầu tiên trong quá trình dịch website thực tế bao gồm:

 • Bước 1: Phân tích và xem xét file nguồn cần dịch của website
 • Bước 2: Một cuộc thảo luận về thực hành tốt nhất cho công việc dịch website dựa trên hệ thống quản lý nội dung web của bạn (WCMS)

Bước 1: Phân tích và xem xét file nguồn cần dịch của website
Việc xem xét và phân tích nội dung và file nguồn website của bạn là bước đầu tiên. Đối tác dịch website của bạn nên thu thập tất cả các tập tin nguồn từ trang web của bạn bao gồm tất cả các file tài liệu, file đa phương tiện. Điều này có thể được thực hiện bằng tay hoặc thông qua các chức năng của một hệ thống quản lý nội dung web.

Những tập tin này được chuẩn bị để có được thống kê về số từ, bảo vệ bất kỳ mark-up / mã hóa và sử dụng một công cụ bộ nhớ dịch (translation memory)khi dịch. Các dự án và nội dung được phân tích cho:

 • Số từ
 • Những hình ảnh, đồ họa cần dịch và thiết kế lại
 • Ngôn ngữ cần dịch sang và chuyên ngành
 • Tài liệu hướng dẫn trên trang web
 • Yêu cầu SEO cho website
 • Hệ thống quản lý nội dung và quy trình công việc được sử dụng

website-translation-review_700x635

Bước 2: Một cuộc thảo luận về thực hành tốt nhất cho công việc dịch website dựa trên hệ thống quản lý nội dung web của bạn (WCMS)
Hầu hết các trang web ngày nay đều được trang bị các hệ thống quản lý nội dung web (CMS) và thực hiện tốt nhất trong nội dung web từ các bộ phần dịch, edit, thiết kế đồ họa trong 1 hệ quản trị nội dung. Dự án dịch website có thể được hoàn thành theo một loạt các quy trình công việc của khách hàng theo định hướng bao gồm:

 •  Trực tiếp nhập nội dung dịch trên một hệ thống quản lý nội dung hiện có của website
 •   Làm việc với nội dung xuất khẩu sang XML hoặc các định dạng khác để bản địa hóa và tái nhập khẩu
 •   Sử dụng dịch vụ dịch thuật kết nối giữa CMS và một công ty dịch thuật

cms-website-translation_699x383

Dựa trên hệ thống quản lý nội dung web (CMS) được sử dụng, cũng như các nguồn lực của công ty web có sẵn (các tác giả, biên tập viên, viết quảng cáo, dịch giả, vv …), một đối tác của khách hàng và dịch sẽ xác định và thử nghiệm các quy trình công việc thực hành tốt nhất để tác giả, xuất khẩu , dịch thuật, nhập khẩu, cung cấp QA trực tuyến và xuất bản nội dung.

Quý vị có tài liệu, website cần dịch sang các ngôn ngữ khác, hãy liên hệ với chúng tôi qua ĐT: 0987.634.454 hoặc Email: dichthuatdangnam@gmail.com . Chúng tôi sẽ cùng với quý vị xác định phương pháp tốt nhất cho kế hoạch thực hiện dịch tài liệu, website để phù hợp với yêu cầu thời gian, chất lượng của quý vị. Những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp cho quý vị luôn chủ động trong kế hoạch thực hiện yêu cầu dịch tài liệu, website.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !