Quản lý đối tượng trong Indesign

 CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Sắp xếp thứ tự đối tượng

Cộng, trừ, lấy phần giao các đối tượng

So hàng các đối tượng

THỰC HÀNH

B1. Tạo file > Vẽ và chỉnh khung HCN

1

Chọn công cụ HCN > vẽ

2

Chọn Pen tool > Thêm nút

3

Chọn Pen tool > Click xóa nút

4

Chọn Convert direction Point tool > nhấn Shift kéo

5

Bấm F5 > tô màu.

6

B2. Thêm hình vào tài liệu

Chọn công cụ HCN > vẽ khung

7

Nhấn CTrl + D > chọn hình > Open

8

Object > Fitting > Fit content to frame

9

Kết quả

10

Chọn công cụ HCN > vẽ

11

 

Bấn F5 > tô màu

12

Chọn công cụ HCN > vẽ khung

13

Nhấn CTrl + D >  chọn hình > Open
Object > Fitting > Fit content to frame

14

 

Chọn công cụ HCN > vẽ khung

15

Nhấn CTrl + D > chọn hình > Open
Object > Fitting > Fit content to frame

16

Chọn công cụ HCN > vẽ khung

17

Bấn F5 >cho màu > bỏ đường viền
Giảm Opacity xuống: 70%

18

Chọn công cụ HCN >vẽ khung

19

Vào  Window > Object & Layout > Pathfinder

20

Chọn HCN > Converts shape to a rounder

21

Vẽ HCN  > Click vẽ

22

Chọn HCN > nhấn Shift > chọn HCN tiếp
Chọn Subtract

23

B3. Chuyển đối tượng thành khung chứa hình

Chọn HCN > Object > Content > Graphic

24

Nhấn Ctrl +  D > Chọn hình > Open

25

Object > Fitting > Fit content to frame

26

Chọn công cụ HCN > Click vẽ

27

Tô màu  Bấm F5
Vào  Window > Object & Layout > Pathfinder
Chọn HCN > Converts shape to a rounder

28

Chọn công cụ HCN > vẽ khung

29

Nhấn CTrl + D > chọn hình > Open
Object >Fitting > Fit content to frame

30

Chọn công cụ HCN > Click  vẽ khung

31

Nhấn CTrl + D > chọn hình > Open
Object > Fitting > Fit content to frame

32

B4. Thêm phần footer

Chọn công cụ HCN > vẽ khung

33

Bấn F5 > cho màu >bỏ màu đường viền
Chọn Pen tool > click >thêm nút

34

Chọn công cụ Direct select tool (A) > Click kéo

35

Chọn công cụ Ellipse tool (L) > Click vẽ
Bấm F5 tô màu
Chọn vẽ hình thứ hai > to màu

36

Chọn công cụ HCN > vẽ khung

37

Chọn công cụ Convert direction point tool > Click kéo

38

Chọn công cụ  Type tool > Click vẽ > nhập text > tô màu

39

40

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !