Ra mắt phần mềm MemoQ 9.0

Ra mắt phần mềm MemoQ 9.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2019 vừa qua, nhà sản xuất phần mềm Memoq đã cho ra mắt phiên bản mới nhất Phần mềm Memoq 9.0

Phần mềm Memoq 9.0 mới có giao diện hoàn toàn mới, nhằm phục vụ quản lý dự án dịch trên website. Cải tiến này sẽ đảm bảo chất lượng, đồng thời giao diện cho phép lựa chọn import tài liệu và các tính năng làm tăng năng xuất làm việc. Quản lý dự án cũng có thể theo dõi việc sử dụng, lưu trữ các tài nguyên dự án

Dưới đây là một số thay đổi trong phần mềm Memoq 9.0

​memoQWeb for Project Management

Quản lý dự án sẽ thấy được thay đổi về giao diện làm việc. Trên phần mềm Memoq 9.0, thì sẽ làm việc dựa trên trình duyệt web và máy chủ Memoq. Đây chính là thay đổi lớn nhất của Memoq 9.0. Như hình ảnh dưới đây, bạn sẽ thấy quản lý trên website.

Machine Translation

Memoq 9.0 hỗ trợ phiên bản máy dịch mới nhất của Microsoft, chính là Translator Text API v3.0. Phiên bản này hỗ trợ hơn 30 ngôn ngữ.

Quảy lý chất lượng

Memoq 9.0 cho phép thiết lập các lựa chọn trong việc kiểm soát chất lượng bản dịch một cách hiệu quả. Ngoài ra, Memoq 9.0 cũng cho phép xuất bao cáo khi bạn chạy QA check bản dịch, hoặc xuất báo cáo riêng về Bộ nhớ Translation memories

​Import Documents

Phần mềm MemoQ 9.0 có sự khác biệt về việc bạn đưa file cần dịch vào trong Project. Nếu như trước đây thì sẽ phải mất nhiều thao tác, thì bây giờ sẽ được rút ngắn hơn. Điều này cũng là xu hướng chung của các phần mềm dịch thuật, nhằm giảm bớt thao tác chuột, tập trung vào quá trình dịch. Và phần mềm SDL trados 2019 là một ví dụ. Nhà sản xuất Trados 2019 cũng hướng tới vấn đề giảm bớt thao tác trong khâu chuẩn bị dự án dịch.

Các phiên bản Memoq, bạn có thể download trên trang chủ của nhà sản xuất Memoq để được chuẩn nhất và chính xác nhất. Bao gồm:

memoQ translator pro

Cấu hình máy tính yêu cầu:

Memory: 2 GB required, 4 GB or more recommended Hard disk space: 520 MB (this does not include your working data, nor the .NET Framework) Screen resolution: 1024×768 pixels required; 1920×1080 pixels recommended. Operating system: • Windows 7 (with SP1 and newer), • Windows 8.1 (with the Windows 8.1 Update: KB2919355), • Windows 10 (with the Anniversary update: version 1607 and newer). memoQ 9.0 is only compatible with 64-bit Windows. Mac support: memoQ runs on iMac and MacBook computers in a virtual Windows machine (e.g. VMWare Fusion or Parallels). For the guest OS, see above. Microsoft .NET Framework: Version 4.7.2 or higher Note: The April 2018 Update for Windows 10 installs .NET Framework 4.7.2. If you are running Windows 7 or 8.1, you need to install the latest updates to the .NET Framework. Other software: Microsoft Office is not required to work with DOC, XLS, RTF, DOCX, XLSX files. Microsoft Office 2013 and newer are supported.

memoQ project manager

Cấu hình máy tính yêu cầu:
Memory: 2 GB required, 4 GB or more recommended Hard disk space: 520 MB (this does not include your working data, nor the .NET Framework) Screen resolution: 1024×768 pixels required; 1920×1080 pixels recommended. Operating system: • Windows 7 (with SP1 and newer), • Windows 8.1 (with the Windows 8.1 Update: KB2919355), • Windows 10 (with the Anniversary update: version 1607 and newer). memoQ 9.0 is only compatible with 64-bit Windows. Mac support: memoQ runs on iMac and MacBook computers in a virtual Windows machine (e.g. VMWare Fusion or Parallels). For the guest OS, see above. Microsoft .NET Framework: Version 4.7.2 or higher Note: The April 2018 Update for Windows 10 installs .NET Framework 4.7.2. If you are running Windows 7 or 8.1, you need to install the latest updates to the .NET Framework. Other software: Microsoft Office is not required to work with DOC, XLS, RTF, DOCX, XLSX files. Microsoft Office 2013 and newer are supported.

memoQ server

Cấu hình máy tính yêu cầu:
Processor: Intel Core i5 or higher required. Intel Xeon recommended. Memory: 4 GB required. 8 GB or more recommended. Hard disk space: 360 MB for the application, 50 to 100 GB for the data. Data and application can be stored on separate disks. 500 GB or more recommended. Note: For heavy workloads or working with more than 20 users, SAS (Serial-Attached SCSI) disks or solid state disks (SSD) recommended in a RAID-1 (mirrored) or RAID-5 arrangement, with a capacity of 1 TB or more. Operating system: • Windows Server 2008 R2 SP1 (this is the minimum), • Windows Server 2012, • Windows Server 2012 R2, • Windows Server 2016, • Windows Server 2019. Note: memoQ server can run on Windows 10 Pro, but we do not recommend using a desktop OS. Microsoft .NET Framework: Version 4.7.2 or higher. You may need to install it manually. Microsoft SQL Server: Versions 2008, 2008 R2, 2012, 2014, 2016, or 2017. The Express, Developer, Standard, and Enterprise editions are all supported. Note: By default, memoQ server’s setup program installs SQL Server 2014 Express. To use a different SQL Server edition, you need to install and configure SQL Server before installing memoQ server. For using ELM or CAL licenses: TCP port 80 needs to be open both for inbound and outbound requests on the server, and in any firewall you may be using. This port is required for activation traffic. The server must be able to communicate over this port. memoQ server can communicate through a proxy server. A DNS domain name (such as ‘memoq.mycompany.com’) for your server, if you plan to access it over the Internet. Never use the IP address to connect to a memoQ server, and plan the DNS domain name carefully, so that it will not change over time. Using the IP address will cause serious problems when you need to move the server. TCP port 2705 open on the server and any firewalls. This is the main service port: the memoQ server computer must be accessible through this port at all times. Privileges: To install memoQ server, you need to be member of the Administrators group on the server computer.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !