Sử dụng XML trên internet

Sử dụng XML trên internet

XML đã đi vào sử dụng chung cho việc trao đổi dữ liệu qua Internet. RFC 3023 cho quy tắc để xây dựng Internet Media loại để sử dụng khi gửi XML. Nó cũng định nghĩa các loại phương tiện truyền thông ứng dụng / xml và text / xml, mà chỉ nói rằng các dữ liệu trong XML, và không có gì về ngữ nghĩa của nó. Việc sử dụng text / xml đã bị chỉ trích là một nguồn tiềm năng của các vấn đề mã hóa và nó đã được gợi ý rằng nó nên được dùng nữa.

RFC 3023 cũng khuyến cáo rằng các ngôn ngữ dựa trên XML được cho các loại phương tiện truyền thông kết thúc + xml; ví dụ như hình ảnh / svg + xml cho SVG.

Hướng dẫn thêm về việc sử dụng XML trong một bối cảnh nối mạng có thể được tìm thấy trong RFC 3470, còn được gọi là IETF BCP 70; tài liệu này là rất rộng và bao gồm nhiều khía cạnh của thiết kế và triển khai một ngôn ngữ dựa trên XML.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !