Thay đổi Ngôn ngữ giao diện trong Trados 2014

Thay đổi Ngôn ngữ giao diện trong Trados 2014

Bạn muốn thay đổi ngôn ngữ giao diện Trados 2014? Việc sử dụng giao diện trados 2014 với ngôn ngữ mà bạn thành thạo sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Trong Giao diện người dùng (UI) của Trados 2014 có sẵn trong sáu ngôn ngữ. Ngôn ngữ của giao diện người dùng điều khiển các ngôn ngữ cho tất cả các Trados 2014 menu / tab, hộp thoại thông báo lỗi và Help files.

Theo mặc định, giao diện người dùng của Trados 2014 được hiển thị trong ngôn ngữ tương tự như hệ điều hành của bạn. Nếu ngôn ngữ của hệ thống điều hành của bạn không thuộc một trong các hỗ trợ sáu ngôn ngữ Trados 2014 UI, mặc định Trados 2014 UI sang tiếng Anh.

  • English
  • French
  • German
  • Spanish
  • Chinese
  • Japanese

Để thay đổi ngôn ngữ cho giao diện người dùng Trados 2014:

Các bước Thay đổi Ngôn ngữ giao diện trong Trados 2014

  1. Nhấn vào tab View> User Interface Language.
  2. Chọn một ngôn ngữ từ trình đơn thả xuống.
  3. Nhấn OK sau đó nhấn Yes để xác nhận rằng bạn muốn khởi động lại Trados 2014 và áp dụng các thay đổi.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !