Tiêu chuẩn ISO 9001 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 9001 là gì?

Nếu bạn đang đi tìm một dịch vụ dịch tài liệu, một công ty dịch thuật cung cấp dịch vụ dịch tài liệu thì tiêu chuẩn ISO 9001 là một vấn đề bạn nên quan tâm.

Nếu không, bản dịch hoặc đối tác cung cấp dịch vụ của bạn có thể sẽ không được như bạn mong muốn.

ISO-9001-certification

ISO 9001 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (International Organisation for Standardisation – ISO) ban hành.

ISO 9001 là tiêu chuẩn được quốc tế công nhận về hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Khi bạn lựa chọn một công ty dịch thuật đạt tiêu chuẩn ISO 9001, điều đó cho thấy công ty dịch thuật đó có một hệ thống để quản lý chất lượng dịch thuật và đảm bảo rằng họ:

  •   Cung cấp một dịch vụ dịch thuật chất lượng phù hợp
  •   Tập trung vào việc cải thiện quan hệ với khách hàng và sự hài lòng về chất lượng
  •   Có một quá trình để theo dõi các vấn đề chất lượng và quản lý cải tiến chất lượng.

Quản Lý Chất Lượng(Quality Management)

ISO 9001 quy định các yêu cầu cho một hệ thống quản lý chất lượng khi một tổ chức cần phải chứng minh khả năng của mình để luôn cung cấp sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và theo luật định và chế định. Nó nhằm mục đích nâng cao sự hài lòng của khách hàng thông qua việc áp dụng có hiệu quả của hệ thống bao gồm các quá trình để cải thiện liên tục hệ thống và đảm bảo sự phù hợp với khách hàng và các yêu cầu pháp luật và quy định.

Quản lý chất lượng(Managing quality) bao gồm:

  •   Luôn cam kết giao trả bản dịch đúng hạn với khách hàng
  •   Luôn tập trung vào việc cải thiện dịch vụ
  •   Luôn theo dõi các vấn đề chất lượng
  •   Luôn quản lý cải tiến chất lượng
  •   Luôn tạo ra các quy trình chất lượng

Chứng nhận(Certification)

Tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 là tổng quát và nhằm để áp dụng cho tất cả các tổ chức không phân biệt loại hình, quy mô và sản phẩm cung cấp. Để biết thêm thông tin về các tiêu chuẩn ISO, bạn có thể truy cập trang web chính thức của ISO.
Là một công ty dịch thuật chuyên nghiệp, họ sẽ luôn luôn quan tâm theo dõi tất cả các vấn đề chất lượng. Từ đó đề ra biện pháp phòng ngừa và khắc phục những khuyết điểm trong quy trình, quản lý.

Đối với mỗi khuyết điểm chất lượng phải được giải quyết, công ty dịch thuật sẽ phải xem xét và thực hiện các hành động khắc phục: những gì cần phải được thực hiện ngay lập tức để sửa chữa, hoặc cải thiện một vấn đề. Sau đó, công ty dịch thuật phải xem xét các hoạt động để phòng tránh: những gì cần phải giải quyết để đảm bảo điều này không tồn lại và lặp lại trong tương lại. Đây là một chu trình liên tục cải tiến chất lượng.

Ngoài ra, nếu các bạn tìm kiếm một công ty dịch thuật chuyên nghiệp, còn có thể tìm hiểu ở khía cạnh khác. Đó là tiêu chuẩn chứng nhận chất lượng BS EN 15038 cho các dịch vụ dịch thuật. Đây là một tiêu chuẩn riêng cho ngành dịch thuật.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !