Từ điển thuật ngữ sử dụng trong phần mềm trados

Từ điển thuật ngữ sử dụng trong phần mềm trados

Khi sử dụng phần mềm trados, sẽ có các thuật ngữ sử dụng trong phần mềm trados bạn sẽ phải tìm hiểu để có thể sử dụng phần mềm một cách hiệu quả nhất.

Dưới dây là các từ điển thuật ngữ trong phần mềm trados bạn có thể tham khảo:

100% match

Điều này có ý nghĩa là segment dịch của bạn giống 100% với (TUs) của bộ nhớ dịch (Translation)

alignment

translation alignment

Đây là chức năng có vài trò tạo ra bộ nhớ Translation memories từ văn bản nguồn và văn bản đích mà bạn đã dịch trước khi sử dụng Trados. Tính năng này giúp người dịch tạo ra được bộ nhớ từ những tài nguyên mà người dịch đã dịch trước đó, mà không phải là dùng trados. Tạo ra bộ nhớ này, để áp dụng sử dụng trong tương lại.

auto-propagate

Tự động dịch: Khi một người dùng trong một trình soạn thảo dịch xác nhận bản dịch của một segment, thì các segment khác giống từ 70 – 100% sẽ được tự động dịch.

AutoSuggest

Trong SDL Trados Studio, autosuggest là một tính năng của trình biên tập bản dịch. Nếu autosuggest được kích hoạt, sau đó khi người dịch gõ bàn phím một trong các chữ cái đầu tiên của một từ hoặc cụm từ, autosuggest gợi ý phù hợp với các từ và cụm từ, và các dịch giả có thể nhanh chóng chèn một trong những mặt hàng được đề xuất. Autosuggest động cập nhật những đề nghị như người dịch thêm hoặc thay đổi các ký tự. Xem thêm, autosuggest từ điển.

AutoSuggest dictionary

Là một  file có chứa các từ và cụm từ mà autosuggest có thể đề nghị. Nó có đuôi là “.bpm” . Thông thường, bạn có một từ điển autosuggest cho mỗi ngôn ngữ mục tiêu trong từng dự án.

that conforms to established content patterns.

batch task

automatic task

background job

Một nhiệm vụ đó được bắt đầu, và chạy đến khi hoàn thành, mà không yêu cầu tương tác người dùng. Thông thường, một nhiệm vụ hàng loạt (nhiệm vụ tự động) được bắt đầu như là một kết quả của một sự thay đổi của nhà nước phát hiện bởi bộ nhớ dịch. Tương phản với một nhiệm vụ tương tác.

batch task sequence

Một tập hợp các nhiệm vụ thực thi mà được cho một project và đang chạy theo thứ tự tuần tự.

batch translation

pre-translation

Một nhiệm vụ trong đó các ứng dụng dịch hiện sơ bộ, bản dịch một phần của nội dung mà không cần tương tác người dùng, sử dụng một số sự kết hợp của bộ nhớ dịch, termbases và dịch tự động. Nếu một bản dịch tự động được sử dụng, nhiệm vụ của người dịch là sau đó để sau chỉnh sửa nội dung. Thông thường, một nhiệm vụ hàng loạt dịch là chạy như chuẩn bị cho bản dịch, sau đó còn lại, nội dung không dịch được dịch bởi một người phiên dịch.

Bilingual Review Document

Đối với người nhận xét những người không có phần mềm Trados hoặc worldserver , bạn có thể xuất tài liệu của bạn sang một định dạng .docx song ngữ để có thể mở và xem xét trong Microsoft Word. Các tài liệu được xem xét sau đó có thể được nhập khẩu trở lại vào Studio hoặc worldserver với các nội dung được cập nhật.

concordance match

 Kết quả của một tìm kiếm sự phù hợp phù hợp với tất cả các từ trong cụm từ tìm kiếm, nhưng không nhất thiết phải theo thứ tự như trong các cụm từ. Người dịch có thể chọn một trận đấu từ danh sách kết quả. Xem thêm trong trật tự Concordance trận đấu.

concordance search

Đây là tính năng tìm kiếm trong khi dịch bằng phần mềm trados. Khi chúng ta dịch, dùng Translation memories, bôi đen 1 từ hay cụm từ và sử dụg concordance match, chúng ta sẽ được gợi ý về nội dung dich của từ và cụm từ đó nếu nó đã được dịch trước đó và lưu vào TM.

context match

Một Tus mà sẽ đưa vào các bối cảnh trong đó trận đấu diễn ra. Thông thường điều này có nghĩa là phân đoạn xung quanh. Một trận đấu bối cảnh còn nhiều khả năng được chính xác hơn là một trận đấu 100% của một phân đoạn. Có nhiều loại khác nhau của trận đấu ngữ cảnh, tùy thuộc vào các khía cạnh của bối cảnh được đưa vào tài khoản (ví dụ, định dạng).

file-based TM

file-based translation memory

Một bộ nhớ dịch (TM) được lưu trữ trong một tập tin và có thể được truy cập bởi bất kỳ người dùng có quyền truy cập vào các tập tin. Ngược lại với TM dựa trên máy chủ.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !