Đảm bảo chất lượng và quy trình kiểm tra, đánh giá trong dịch website

Đảm bảo chất lượng và quy trình kiểm tra, đánh giá trong dịch website

Đảm bảo chất lượng (QA) và kiểm tra đánh giá (R&A) là hai nhiệm vụ cơ bản và liên tục được thực hiện trong suốt thời gian của bất kỳ dự án dịch website.
Từ ban đầu của bất kỳ dự án trang web dịch, bạn muốn có một quy trình đảm bảo chất lượng tài liệu và cơ hội để xem xét và phê duyệt các bước quan trọng của khách hàng và / hoặc các bên liên quan của công ty nội bộ và bên ngoài.

Vấn đề đảm bảo chất lượng (QA)
Đảm bảo chất lượng (QA) đảm bảo rằng mỗi bước trong quá trình dịch website được thực hiện một cách chính xác và được xác minh trên từng bước để đảm bảo dự án di chuyển thành công sang bước tiếp theo. Đảm bảo chất lượng có thể được quản lý thông qua trên và/hoặc danh sách kiểm tra ẩn và bao gồm, nhưng không giới hạn:

  • Nội dung QA để đảm bảo các file (nội dung web) được xuất khẩu một cách chính xác từ một hệ thống quản trị nội dung website (WCMS) cho việc dịch
  • Bảo đảm chất lượng ngôn ngữ để đảm bảo chú giải thuật ngữ điều khoản và tên nhãn hiệu là chính xác và được sử dụng thống nhất và nội dung website được dịch một cách chính xác, nhất quán và văn hóa đúng phù hợp
Quality Assurance (QA)

Quality Assurance (QA)

Nếu quý vị hoặc cơ quan của bạn sử dụng danh sách kiểm tra để quản lý bảo đảm chất lượng, nó luôn luôn là một ý tưởng tốt để xem xét danh sách kiểm tra bảo đảm chất lượng của bạn. Thông thường sẽ có một danh sách các vấn đề QA được liệt kê, tuy nhiên, để phù hợp với bạn cũng như công ty của bạn, danh sách các vấn đề QA có thể được bạn xây dựng, đề ra.

Vấn đề kiểm tra và đánh giá (R&A)
Kiểm tra và đánh giá (R&A) đảm bảo rằng các bên liên quan đều hài lòng với dự án dịch website của bạn khi bạn kiểm tra thông qua các bước chính. Tiêu chuẩn R&A có thể xảy các bước:

  • Phát triển Thuật ngữ
  • Từ khóa, meat
  • Kiểm tra bản dịch ở các trang đầu
  • Kiểm tra trong quá trình dịch
  • Sauk hi thực hiện dịch
Review and approval (R&A)

Review and approval (R&A)

Nếu bạn kiểm tra và đánh giá một bảng thuật ngữ ngôn ngữ, tên các thuật ngữ và thương hiệu sau đó cần được dịch một cách chính xác bất cứ khi nào chúng xuất hiện trong nội dung trang web của bạn. Nếu bạn xem xét các bản dịch vào khoảng thời gian nhất định, bạn sẽ đảm bảo các bên liên quan của bạn đã hài lòng với độ chính xác và phong cách của bản dịch trước khi bạn có 250 page vào dự án dịch website của bạn.

Khi quý vị có tài liệu, website cần dịch sang các ngôn ngữ khác, hãy liên hệ với chúng tôi qua ĐT: 0987.634.454 hoặc Email: dichthuatdangnam@gmail.com . Chúng tôi sẽ cùng với quý vị xác định phương pháp tốt nhất cho kế hoạch thực hiện dịch tài liệu, website để phù hợp với yêu cầu thời gian, chất lượng của quý vị. Những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp cho quý vị luôn chủ động trong kế hoạch thực hiện yêu cầu dịch tài liệu, website.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !