load-page

Đào tạo phần mềm trados cho Translator

Home/Chương trình Đào Tạo Trados/Đào tạo phần mềm trados cho Translator

Đặng Nam nhận hướng dẫn đào tạo phần mềm giúp cho những người dùng muốn làm quen với SDL Trados Studio  một cách nhanh chóng và bắt đầu làm việc hiệu quả với các công cụ.

 

Xem thêm khóa học khác:

I. Tổng quan

 • Giới thiệu về công nghệ CAT: một bộ nhớ dịch (TM) là gì, termbase?, autosuggest – từ điển tự động?
 • Tổng quan về các ứng dụng
 • Cấu hình ứng dụng theo sở thích cá nhân của bạn
 • Chuyển các tập tin MS Office trong SDL Trados Studio sử dụng làm cho các tính năng phổ biến nhất
 • Lưu và xuất file trong quá trình dịch
Hướng dẫn đạo tạo phần mềm trados cho người dịch online hoặc trực tiếp

Hướng dẫn đạo tạo phần mềm trados cho người dịch online hoặc trực tiếp

II. Nội dung đào tạo hướng dẫn trados về : Dịch

1. Giới thiệu về công nghệ dịch:

2. Khởi động ban đầu và thiết lập của ứng dụng của phần mềm dịch thuật trados.

 • Giao diện người dùng cái nhìn tổng quan
 • Thiết lập cá nhân: Thiết lập giao diện, các ứng dụng, các lựa chọn theo sở thích cá nhân dịch
 • Thiết lập ngôn ngữ mặc định
 • Thiết lập kích thước font chữ hiển thị phù hợp

3. Dịch một tập tin (MS Office)

 • Mở một tập tin để dịch
 • Lựa chọn một bộ nhớ dịch
 • Lựa chọn một termbase
 • Lựa chọn một từ điển autosuggest
 • Giới thiệu về cửa sổ làm dịch, cửa sổ edit
 • Điều hướng làm việc trong cửa sổ dịch và edit
 • Sử dụng từ điển autosuggest và thuật ngữ termbase
 • Thêm, sửa xóa, thuật ngữ, bộ nhớ
 • Ghép bộ nhớ, thuật ngữ
 • Xác nhận bản dịch và lưu chúng vào cơ sở dữ liệu TM
 • Xử lý có hiệu quả các câu lặp đi lặp lại (Auto-Auto-propagation )
 • Tái sử dụng một bản dịch hiện tại từ TM (Contex match )
 • Sửa đổi một đề nghị dịch (fuzzy match)
 • Tìm kiếm từ và thuật ngữ trong TM (concordance search )
 • Kiểm tra chính tả
 • Thiết lập định dạng format
 • Chỉnh sửa bản gốc
 • Chỉnh sửa văn bản gốc
 • Kết hợp các dòng(segment)
Hướng dẫn học phần mềm trados hỗ trợ dịch tài liệu

Giao diện chương trình phần mềm trados hỗ trợ dịch tài liệu

4. Lưu bản dịch

 • Lưu bản dịch dạng SDLXLIFF
 • Lưu bản dịch dạng office(bản đích)

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐĂNG KÝ THAM GIA HỌC

Đặng  Nam
Mobile: 0987.634.454
Email: hotrotrados@gmail.com
Yahoo: hotrotrados
Skype: hotrotrados

Leave a Comment

SIGN IN

Forgot Password

X