Các thành phần làm việc trong phần mềm MemoQ

Các thành phần làm việc trong phần mềm MemoQ

Phần mềm memoQ là một phần mềm dịch tài liệu được đánh giá rất cao trong giới dịch thuật. Bài viết này sẽ giải thích cho các bạn thấy rằng phần mềm memoQ sẽ được vận hành như nào và bạn đạt được điều gì khi sử dụng memoQ trong dịch tài liệu.

Xem thêm:

Trong quá trình dịch tài liệu, bạn dịch tài liệu  từ một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác, có xét tới các chi tiết về văn hóa của ngôn ngữ đích. Giữa các văn bản thường có sự tương đồng; nếu bạn là một nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp dịch vụ thì hầu hết những tài liệu cơ sở của bạn có liên quan tới các lĩnh vực hoạt động của bạn. Nếu bạn là một người dịch tài liệu chuyên nghiệp thì rất có thể bạn sẽ nhận được các bản tài liệu giống nhau của cùng một khách hàng, hoặc bạn có thể nhận nhiều tài liệu có cùng chủ để như các vấn đề pháp lý hoặc hướng dẫn sử dụng cho người tiêu dùng.

Các thành phần bộ phần trong phần mềm MemoQ

Các thành phần bộ phần trong phần mềm MemoQ

Những thành phần quan trọng nhất của memoQ gồm bộ nhớ dịch (translation memory), bộ thuật ngữ, cơ sở từ vựng và tất nhiên là bộ biên tập dịch (thực hiện chức năng của bộ xử lý văn bản). Khi bạn biên dịch sử dụng bộ xử lý văn bản của cửa sổ dịch(bất cứ định dạng tài liệu nào mà bạn nhận) thì nó sẽ tự động quản lý tất cả các định dạng. Bạn sẽ tiến hành dịch từng dòng một. Sau khi bạn dịch một dòng, bạn thêm dòng đó vào bộ nhớ dịch.

Bộ nhớ dịch sẽ lưu trữ các dòng bao gồm ngôn ngữ nguồn và địch gọi là TU(Translation Unit). Khi bạn tiến hành dịch văn bản, Phần mềm sẽ  kiểm tra xem bộ nhớ dịch có chứa TU nào giống với dòng bạn đang dịch hay không. Nếu có, câu đó sẽ xuất hiện dưới dạng trùng lặp biên dịch và vùng làm việc sẽ chỉ ra sự khác nhau giữa câu hiện tại và câu được lưu trữ.

Khi làm việc với một bộ nhớ dịch thì độ dài của một phân đoạn cũng là một vấn đề. Nếu bạn muốn tạo một bảng thuật ngữ từ các cụm từ và nghĩa của chúng, bạn có thể sử dụng cơ sở từ vựng. Từ vựng là các cụm từ trong nhiều ngôn ngữ, có thể có các dữ liệu bổ trợ kèm theo. Bộ xử lý văn bản trong không gian biên dịch sẽ tự động hiển thị nghĩa của các từ vựng xuất hiện trong văn bản, và được chèn thông qua một phím gõ.

Ngoài các chức năng cơ bản trên, số liệu thốngkê  report(statistics) cũng có vài trò quan trọng bởi vì nó giúp bạn dự đoán được lượng công việc của mình. Điều này giúp cho quản lý dự án kiểm soát được khối lượng công việc dịch từ đó lập kế hoạch tiến độ dịch. Thường xuyên theo dõi report giúp cho quản lý dự án kiểm soát được dự án dịch một cách tốt nhất.

Các bạn đang làm nghề dịch, các công ty dịch có nhu cầu cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm MemoQ cho người dịch, người edit, người quản lý dự án mời liên hệ

Đặng  Nam
Mobile: 0987.634.454
Email: hotrotrados@gmail.com
Yahoo: hotrotrados
Skype: hotrotrados

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !