Cách sử dụng Style trong indesign

Bài tập này, sẽ chia sẻ với các bạn cách sử dụng Style trong indesign.

Nó sẽ giúp cho các bạn mới bắt đầu sử dụng phần mềm Indesign thành thạo và dễ dàng hơn để định dạng nội dung cho tài liệu.
B1. Trước tiên bạn cần định dạng một tài liệu mới
Nhấn Ctrl + N > chọn tham số cho file mới

Cách sử dụng Style trong indesign

B2:Tạo style
Vào Type / Styles / Paragraph style (F11) > Chọn Create new style > Double click vào Style vừa tạo.

Cách sử dụng Style trong indesign (2)

Đặt tên và chọn tham số cho Style > OK

Cách sử dụng Style trong indesign (3)

Tương tự tạo style nội dung > chọn các tham số cho style như hình vẽ > Chọn Drop caps and newsted style :Line :3> Character: 1. > Chọn New character style…

Cách sử dụng Style trong indesign (4)

Tạo màu cho character style thực hiện như hình vẽ.

Cách sử dụng Style trong indesign (6)

Tương tự cho các style nội dung nhỏ > bạn thực hiện như hình vẽ..

Thực hiện trang 2.
Bước 3:Nhập text
Chọn công cụ Type tool (T) > Click vẽ khung text > nhập text .

Cách sử dụng Style trong indesign (7)

Chọn text > Click vào phần vừa tạo style.

Cách sử dụng Style trong indesign (8)

Tương tự bạn chọn công cụ Type tool (T) > Click vẽ khung > nhập text > định dạng style cho văn bản.

Cách sử dụng Style trong indesign (9)

Tương tự cho phấn văn bản còn lại.

Cách sử dụng Style trong indesign (10)

Bước 4:
Chọn công cụ hình chữ nhật > Click vẽ khung hcn > tô Fill màu xanh ,bỏ đường viền.Tiếp đến cho hcn bo góc > Chọn Window > Object & Layout > Pathfinder > converts shape to a rounded…
Chọn hình nhấn Ctrl + C > Ctrl + Alt + Shift + V ( dán đối tượng tại chổ) > sau đó giữ phím Alt thu hình vừa phải.Tô Fill màu trắng.

Cách sử dụng Style trong indesign (11)

Chọn công cụ Type tool (T) > Click vào khung hcn > nhập text > định dạng style cho văn bản.
Chọn khung text vào Object > Text frame options > nhập thông số > chọn Preview xem kết quả > Ok.

Cách sử dụng Style trong indesign (12)

Chọn công cụ Ellipse Frame tool > Click cộng với phím Shift vẽ khung > Nhấn Ctrl +D > chọn hình chèn vào.
Click chuột phải > chọn Fitting > Centre content (Alt + Ctrl + E).
Chọn hình vào Window > Text Wrap (Ctrl + Alt + W) > Chọn Wrap around object shape > tăng tham số lên.

Cách sử dụng Style trong indesign (13)

Tiếp theo chọn công cụ Rectangle frame tool (F) > Click vẽ khung hình chữ nhật > Nhấn Ctrl + D > chọn hình chèn vào > Click chuột phải > chọn Fitting > Centre content (Alt + Ctrl + E).

Cách sử dụng Style trong indesign (14)

Tiếp theo bạn làm cho phần ghi chú > bấm phím ’F’ > Click vẽ khung > nhấn Ctrl + D > chèn hình > nhấn Alt + Ctrl + E .Tương tự cho hình còn lại.
Bấm phím ’T’ > click vẽ khung text > nhập văn bản > định dạng style cho văn bản.Tiếp sau đó chọn công cụ Line tool > click cộng phím Shift vẽ đường thẳng.

Cách sử dụng Style trong indesign (15)

Cách sử dụng Style trong indesign (16)

Thực hiện trên trang 3:
Bước 5:
Chọn công cụ Line tool () > Click cộng với phím Shift vẽ đường thẳng.Chọn công cụ Type tool > Click vẽ khung text > nhập văn bản và định dạng style.Tương tự cho các văn bản như hình.

Cách sử dụng Style trong indesign (17)

Tiếp theo chọn công cụ Ellipse tool (L) > Click vẽ hình tròn > chọn màu xanh cho hình.

Cách sử dụng Style trong indesign (18)

Bước 6:
Chọn công cụ Rectangle tool (M) > Click vẽ hcn > Tiếp theo chọn cả 2 hình > vào Window > Object & Layout > Pathfinder > Chọn như hình vẽ.

Cách sử dụng Style trong indesign (19)

Tiếp theo bạn copy hình > nhấn Ctrl + Alt + Shift + V > tô màu trắng sau đó thu hình vừa như hình vẽ > nhấn Ctrl + C > nhấn Ctrl + Alt + Shift + V .
Bấm phím’T’ > Click vào khung hình tròn > nhập văn bản vào > chọn khung text > nhấn Ctrl + B > tăng khoảng cách cho văn bản >Ok
Tiếp đến chọn công cụ Ellipse frame tool > Click cộng với phím Shift vẽ hình > nhấn Ctrl + D > chọn hình chèn vào > nhấn Alt + Ctrl + E.

Cách sử dụng Style trong indesign (20)

Tiếp theo nhấn phím ’F’ > Click vẽ hcn > nhấn Ctrl + D > chọn hình chèn vào > nhấn Alt + Ctrl + E.

Tương tự bạn thêm phần ghi chú vào.

Cách sử dụng Style trong indesign (21)

Kết quả

Cách sử dụng Style trong indesign (21)

 

 

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !