Chương trình đào tạo Trados 2015 Getting Started: Translating

Chương trình đào tạo Trados 2015 Getting Started: Translating

Thông tin chi tiết về Chương trình đào tạo Trados 2015 Getting Started: Translating dành cho Translators.

1. Mục đích

Chương trình này được thiết kế cho những người dùng muốn làm quen với SDL Trados Studio 2015 một cách nhanh chóng và bắt đầu làm việc hiệu quả với các công cụ trong một ngày.

2. Các chủ đề chính bao gồm:

 • Giới thiệu về công nghệ CAT: một bộ nhớ dịch (TM), termbase, autosuggest từ điển là gì?
 • Tổng quan về ứng dụng
 • Cấu hình các thiết lập tùy chọn để phù hợp sở thích cá nhân của bạn
 • Dịch các tập tin MS Office trong SDL Trados Studio sử dụng làm cho các tính năng phổ biến nhất
 • Cung cấp các bản dịch sau khi hoàn thành dịch trên phần mềm

3. Đối tượng:

Dành cho translators, những dịch giả chưa bao giờ sử dụng phần mềm hỗ trợ dịch thuật trados 2015. Và muốn bắt đầu sử dụng các ứng dụng từ nhà sản xuất SDL trados một cách nhanh nhất.

4. Nội dung chương trình đào tạo

a. Giới thiệu về:

b. Hướng dẫn khởi động ban đầu và thiết lập các lựa chọn của ứng dụng Trados

c. Tổng quan về giao diện người dùng

d. Cài đặt riêng cách sử dụng phần mềm với từng sở thích cá nhân:

 • Chọn cặp ngôn ngữ ưa thích của bạn
 • Thiết lập kích thước font chữ

5. Thực hành dịch file .doc (MS Word)

 • Translating a single file (MS Word)
 • Opening a file for translation
 • Selecting a translation memory
 • Selecting a termbase
 • Selecting an AutoSuggest dictionary
 • Introduction to the translation editing environment
 • Navigating in the editor: going up and down to the previous/next sentence
 • Translating a sentence from scratch
 • Quickly inserting words and expressions suggested by the AutoSuggest dictionary and termbase
 • Confirming translations and saving them to the TM database
 • Effective handling of repeated sentences (Auto-propagation)
 • Re-using an existing translation from the TM (exact match)
 • Modifying a translation suggestion (fuzzy match)
 • Looking up words and expressions in the TM (concordance search)
 • Spell check
 • Applying formatting
 • Inserting tags (QuickInsert)
 • Previewing files in their original layout
 • Previewing the translation in MS Word
 • Previewing the document in real-time while translating
 • Saving your translation
 • What is the bilingual SDLXLIFF format?
 • Saving the translation in MS Word format for delivery

6. Thực hành dịch file .ppt (MS PowerPoint)

 • Opening a file for translation through drag & drop into Studio
 • Auto-localization of dates
 • Editing the source text
 • Merging segments
 • Previewing PowerPoint slides in their original layout, e.g. to check whether the target content fits into text boxes
 • Saving the translation in MS PowerPoint format for delivery

7. Thực hành dịch file .xls (MS Excel)

 • Opening a file for translation through drag & drop into Studio
 • Looking up and inserting terminology from the termbase during translation
 • Previewing and generating the target file

8. Translating a single file (PDF)

 • What to watch out for when translating PDF files
 • Running a file analysis and reading the analysis result
 • Translating the file content
 • Previewing and generating the target file

Liên hệ đăng ký tham gia đào tạo

Mobile: 0987 634 454

Email: info@hoanggiatrang.com

Skype: hotrotrados

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !