Đào tạo phần mềm trados 2015 với Translators

Đào tạo phần mềm trados 2015 với Translators

Nhóm Đặng Nam giới thiệu chương trình đào đạo phần mềm trados cho Translator trên phiên bản phần mềm Trados 2015

Các chương trình đào tạo trados sau đây đã được thiết kế đặc biệt để giúp Translator dịch nhanh hơn, dễ dàng hơn và hiệu quả.
Tất cả các chương trình đào tạo trados có thể được thực hiện trong cả hai phương pháp đào tạo:

Lựa chọn nội dung chương trình đạo tạo phù hợp với bạn

Getting Started – Translating Chương trình này được thiết kế cho những người dùng muốn làm quen với SDL Trados Studio 2015 một cách nhanh chóng và bắt đầu làm việc hiệu quả với các công cụ trong một ngày. Các chủ đề chính bao gồm:

 • Giới thiệu về công nghệ CAT: Translation memory – bộ nhớ dịch (TM), termbase, autosuggest từ điển là gì?
 • Tổng quan về ứng dụng
 • Cấu hình các thiết lập tùy chọn để phù hợp sở thích cá nhân của bạn
 • Dịch các tập tin MS Office trong SDL Trados Studio sử dụng làm cho các tính năng phổ biến nhất
 • Cung cấp các bản dịch sau khi hoàn thành dịch trên phần mềm
Getting Started – Working with the Supply Chain Chương trình này được thiết kế để liên kết sử dụng SDL Trados Studio, SDL worldserver, và SDL GroupShare Package, đồng thời bao gồm chức năng bổ sung sau khi tìm hiểu xong chương trình đào tạo Getting Started – Translating. Các chủ đề chính bao gồm:

 • Làm việc trong các liên kết – sử dụng SDL Trados Studio để xử lý các gói dự án (SDL Trados Studio, SDL worldserver, và SDL GroupShare Package)
 • Cung cấp những kết quả khi dịch trong môi trường liên kết
 • Tạo TM và termbases sử dụng nội dung đã có sẵn (ví dụ như chuyển đổi các bảng thuật ngữ từ Excel, việc aligning các tài liệu đã được dịch, và tạo ra các từ điển autosuggest của riêng bạn)
Intermediate Chương trình này được thiết kế cho những người dùng muốn nâng cao hơn những điều cơ bản của SDL Trados 2015. Các chủ đề chính bao gồm:

 • Hiệu quả xử lý nhiều tập tin thông qua các dự án
 • Thực hiện Batch tasks tài liệu trước khi dịch
 • Thống kê dự án và báo cáo
 • Các tính năng dịch nâng cao
 • Đảm bảo chất lượng tự động
 • Thực hiện reivew.
Advanced Chương trình này được thiết kế cho những người dùng đã quen thuộc với SDL Trados Studio 2015, và muốn tận dụng các tính năng sản phẩm tiên tiến để làm việc thậm chí còn hiệu quả hơn và sắp xếp hợp lý các quy trình của mình hơn nữa. Các chủ đề chính bao gồm:

 • Quản lý bộ nhớ Dịch hiệu quả
 • Nội địa hóa dạng nội dung XML
 • Quy tắc đảm bảo chất lượng tự động
 • Quy trình công việc nâng cao dành cho các loại tập tin khác nhau: Word, PowerPoint, Excel, InDesign

Mục đích: Sau khi được đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm SDL Trados, bạn sẽ nâng cao được kỹ năng dịch thuật trên phần mềm, năng xuất và chất lượng khi làm việc và xây dựng quản lý tài nguyên dịch (Translation Memory).

Liên hệ Đặng Nam

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !