Thiết kế dàn trang bằng Indesign: Định dạng tài liệu

Trong bài thực hành indesign, thực hiện định dạng cho một tài liệu đơn giản qua đó giúp các bạn làm quen với các khái niệm cơ bản như trang đôi, trang đơn, trang master.

Mô tả Sản phẩm

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 1

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 1

Công cụ
Các công cụ xem tài liệu

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 2

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 2

Mở rộng màn hình làm việc
Có thể sử dụng các công cụ như hình

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 3

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 3

Hoặc dùng phím tắt:
Tab: Ẩn | hiện các thanh công cụ.
Shift + Tab: Ẩn | hiện các bảng cột phải.
Sử dụng Undo | Redo

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 4

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 4

Edit> Undo…(Ctrl + Z): Hủy bỏ bước vừa thực hiện.
Edit> Redo (Ctrl + Shift + Z): Quay về bước vừa undo.
Thực hiện

B1. Tạo file mới

Trước khi thiết kế một ấn phẩm, các bạn cần tạo file mới phù hợp với nhu cầu in ấn hay xuất bản để bắt đầu công việc của mình.
Chọn File > New > Document (Ctrl + N)
Xác lập các tham số cho file mới.

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 5

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 5

 B2. Chỉnh lề và số cột

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 6

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 6

Chọn layout > Margins and Columns

B3. Đổi kích thước tài liệu

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 7

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 7

File > Document setup (Ctrl + Alt + P) > Chỉnh số trang, kích thước tài liệu,…

B4. Chọn đơn vị đo mặc định

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 8

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 8

Chọn Edit / References / Units and Increments à Chọn đơn vị đo mm

B5. Save tài liệu

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 9

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 9

Chọn File Save > Save

B6. Chuyển mã cho text

Mở file word > Ctrl + A > Copy text

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 10

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 10

Chuyển mã cho text bằng Unikey
Click phải vào biểu tượng Unikey > chọn công cụ chuyển mã.

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 11

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 11

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 12

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 12

Chọn các tham số như hình > OK

B7. Thêm text vài tài liệu

Sau khi chuyển mã xong, bạn chọn công cụ Type tool > Vẽ khung HCN chứa text trong tài liệu Indesign > Nhấn Ctrl + V > để chèn văn bản vào

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 13

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 13

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 14

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 14

Tiếp theo là định dạng nội dung văn bản
Chọn Object > Text Frame Options > Chỉnh thuộc tính khung text như hình > OK

B8. Thêm hình vào tài liệu

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 15

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 15

Chọn Rectangle Frame Tool (F) > Vẽ khung chứa hình
Chọn Window > Text Wrap > chọn như hình

Chọn File > Place > chọn hình > OK
Chọn Object > Fitting > Fit Content to Frame

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 16

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 16

B8. Định dạng văn bản

Dùng Type tool > chọn text trong Frame > Ctrl + A > chọn canh đều văn bản trên thanh Control.

Chọn tiêu đề > Nhấn Ctrl + T > chọn như hình

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 17

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 17

Nhấn F6 > Chọn màu cho text

B8. Thêm khung đội hình

Chọn công cụ Type Tool > Vẽ khung chứa text. Chọn thuộc tính cho text box như hình và kéo vào tài liệu

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 18

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 18

Chọn Table > Insert Table > OK > Copy text và Paste vào table

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 19

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 19

Chọn các ô trong table và chọn màu cho các thành phần

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 20

Học indesign bài 1 định dạng tài liệu 20

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !