Lịch sử của Bộ nhớ – Translation Memory (TM)

Bài viết: Lịch sử của Bộ nhớ – Translation Memory (TM)

A brief history

A brief history

Thời điểm bắt đầu…

Những năm 1960 chứng kiến ​​sự ra đời của các bảng thuật ngữ đa ngôn ngữ, ban đầu với đầu vào là tấm thẻ và sau đó ở định dạng băng từ.

Trong những năm 1970, khái niệm ban đầu phát triển với sự bổ sung của KWIC (từ khóa trong ngữ cảnh) tìm kiếm, phát triển thông qua Ủy ban châu Âu và Ngân hàng Termium Eurodicautom của Chính phủ Canada.  Một thập kỷ sau đó, hệ thống bộ nhớ dịch đầu tiên được giới thiệu trong MS-DOS, để kết hợp chính xác có thể được lấy ra từ các phân đoạn đã dịch trước đó.

Tuy nhiên, phải đến những năm 1990, với sự ra đời của hệ điều hành Windows, và Trados Workbench, người dịch có thể bắt đầu để tận hưởng những lợi ích của hệ thống dịch bằng máy tính nói chung, và những Bộ nhớ dịch TM dịch nói riêng.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !