Quản lý Header và Footer trong Indesign

Cùng Đặng Nam tìm hiểu về Quản lý Header và Footer trong Indesign

Mẫu thiết kế

1

B1. Mở file
Nhấn Ctrl + O > chọn file > Open

2
B2. Thêm số trang tự động

Nhấn F12 > Double Click vào trang B-Master > chọn trang chính

3

Ở cuối trang B-Master vẽ khung text > nhập Page: > chèn số trang tự động4
Nhấn F5 > chọn màu cho text và nền  5
Định vị trí của text trên thanh Control  6

B3. Chuyển footer lên trên nội dung

Chọn Footer > Nhấn Ctrl + X
Nhấn F7 > mở bảng Layer > Click thêm 1 layer mới
Nhấn Ctrl + Shift + Alt + V > paste footer vào tài liệu
 7
Chọn Object > Lock (Ctrl + L) > khóa footer  8
Nhấn F12 > double vào Page 5 > xem kết quả9

Bài TH2. Tạo Header, Footer cho tài liệu
B1. Mở file lab6/nhiepanh_CB.indd

10

B2. Thêm Header

Chọn Window > Pages (F12) > mở bảng quản lý các trang tài liệu
Double Click vào A-Master > mở trang chính
 11
Ở góc trên bên trái > Vẽ khung Text > nhập tiêu đề  12
Nhấn F5 > chọn màu cho Text và màu nền  13
Nhấn Ctrl + B > Canh giữa cho text  14
Ở góc trên bên phải > Copy khung text Kỹ thuật nhiếp ảnh > chỉnh nội dung
Chọn màu chuyển sắc cho nền
 15

B3. Thêm Footer

Xuống góc dưới trang trái > Copy khung text ở header > Ctrl + V
Nhấn F5 > chọn màu
Nhấn F10 > chọn viền cho khung
 16
Chọn Type tool > chọn text > chọn như hình > Thêm số trang tự động17
Ở góc dưới bên phải thêm text  18

 

Nhấn F12 > Double Click vào Page 5 > xem kết quả19

B4. Thêm nền chuyển sắc cho các trang tài liệu

Nhấn F12 > Double Click vào trang A-Master để chọn trang chính
Vẽ khung HCN > tô màu chuyển sắc cho cả trang Master
Chỉnh màu cho Gradient
 20
Chọn công cụ Gradient Tool > click kéo chuột để chỉnh hướng tô màu  21
Chuyển nền xuống dưới cùng  22
Chọn nền, header, footer > Object > Lock (Ctrl + L)  23
Nhấn F12 > Double trang 9 > xem kết quả24

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !