So sánh desktop publishing với các ứng dụng khác

Xem tất cả các bài viết về chế bản điện tử DTP tại Blog DTP Desktop Publishing

Với xử lý văn bản word

Trong khi phần mềm desktop publishing vẫn còn cung cấp tính năng mở rộng cần thiết cho việc xuất bản in, còn Word có khả năng xuất bản ngoài những ứng dụng DTP cũ, làm mờ ranh giới giữa xử lý văn bản và chế bản điện tử.

Trong những ngày đầu của giao diện người dùng đồ họa, phần mềm DTP là trong một trường hợp riêng của mình khi so sánh với các ứng dụng xử lý văn bản. Các chương trình như WordPerfect và WordStar vẫn chủ yếu dựa trên văn bản và cung cấp rất ít trong cách bố trí trang, khác hơn có lẽ lề và khoảng cách dòng. Mặt khác, phần mềm xử lý văn bản là cần thiết cho các tính năng như lập chỉ mục và kiểm tra chính tả, các tính năng được phổ biến trong nhiều ứng dụng ngày nay.

Khi máy tính và hệ điều hành đã trở nên mạnh hơn, các nhà cung cấp đã tìm cách cung cấp cho người dùng với một nền tảng ứng dụng duy nhất mà có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu.

Với phần mềm thiết kế layout

Trong hiện đại, DTP thường không nói đến bao gồm các công cụ như TeX hay troff, mặc dù cả hai có thể dễ dàng được sử dụng trên một hệ thống máy tính để bàn hiện đại và tiêu chuẩn với nhiều hệ điều hành giống Unix và có sẵn cho các hệ thống khác. Sự khác biệt chính giữa phần mềm sắp chữ điện tử và phần mềm DTPphần mềm DTP nói chung là tương tác và thảo WYSIWYG trong thiết kế, trong khi phần mềm sắp chữ điện tử khác, chẳng hạn như TeX, LaTeX và các biến thể khác, có xu hướng hoạt động trong chế độ hàng loạt, yêu cầu người dùng nhập ngôn ngữ đánh dấu chương trình xử lý mà không hình dung ngay được sản phẩm hoàn chỉnh. Đây là loại công việc ít sử dụng hơn WYSIWYG, nhưng phù hợp hơn cho các hội nghị và các bài báo khoa học cũng như các bản tin của công ty hoặc các ứng dụng khác, nơi phù hợp, tự động bố trí rất quan trọng. Gần đây, tương tác phía trước kết thúc để TeX như TeXworks hoặc LyX đã sản xuất WYSIWYM lai của DTP và xử lý hàng loạt, tập trung nhiều hơn về ngữ nghĩa hơn DTP truyền thống.

Có một số chồng chéo giữa desktop publishing và những gì được gọi là Hypermedia publishing (ví dụ: thiết kế web, Kiosk, CD-ROM). Nhiều biên tập HTML đồ họa như Microsoft FrontPage và Adobe Dreamweaver sử dụng một động cơ bố trí tương tự như một chương trình DTP. Tuy nhiên, một số nhà thiết kế Web vẫn thích viết HTML mà không cần sự hỗ trợ của một trình soạn thảo WYSIWYG, để kiểm soát tốt hơn và bởi vì các biên tập viên thường dẫn đến mã code.

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !