Sự hiệu quả của PowerPoint đem lại

Những người ủng hộ nói rằng dễ sử dụng của phần mềm trình có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cho những người khác đã sử dụng các loại hình viện trợ vẽ tay hoặc bằng máy sắp chữ slide, bảng đen hoặc bảng trắng, hoặc dự đoán chi phí. Dễ sử dụng cũng khuyến khích những người khác sẽ không sử dụng phương tiện trực quan, hoặc sẽ không có được một bài thuyết trình ở tất cả, để làm cho bài thuyết trình. Như phong cách, hình ảnh động, và khả năng đa phương tiện của PowerPoint đã trở nên tinh vi hơn, và như các ứng dụng nói chung đã làm cho nó dễ dàng hơn để tạo ra các bài thuyết trình (thậm chí đến điểm của việc có một “AutoContent Wizard” (ngưng vào PowerPoint 2007) cho thấy một cấu trúc cho một bài thuyết trình ), sự khác biệt trong nhu cầu và mong muốn của các diễn giả và khán giả đã trở thành đáng chú ý hơn.

Lợi ích của PowerPoint được liên tục tranh luận, mặc dù hầu hết mọi người tin rằng các lợi ích có thể trình bày bài thuyết trình về cơ cấu, công nhân doanh nghiệp, chẳng hạn như Raytheon ELCAN không. Việc sử dụng nó trong các bài giảng lớp học đã ảnh hưởng đến cuộc điều tra về tác động của PowerPoint trên thành tích học sinh so với các bài giảng dựa trên máy chiếu, bài giảng truyền thống, và các bài giảng trực tuyến. Đây không chỉ là một công cụ hữu ích cho các bài giảng nhập môn, nhưng nó cũng có nhiều chức năng cho phép cho các trò chơi xem xét, đặc biệt là trong lớp trẻ. Không có kết quả thuyết phục để chứng minh hoặc bác bỏ rằng PowerPoint là hiệu quả hơn để giữ người học hơn các phương pháp thuyết trình truyền thống. Hiệu quả về khán giả của các bài thuyết trình PowerPoint nghèo đã được mô tả như PowerPoint địa ngục.

Là phần mềm ứng dụng trong bộ Microsoft Office, Powerpoint có những ưu điểm như sau:

  • Tạo trình diễn cho nhiều mục đích khác nhau
  • Trong lĩnh vực giảng dạy học Powerpoint cho phép thực hiện hầu hết các minh họa trong giảng dạy với kĩ thuật Mutimeđia phối hợp (âm thanh, hình ảnh, màu sắc, hoạt hình,…) với tính phổ dụng của nó giúp cho GV chúng ta có thể xây dựng bài giảng một cách trực quan, sinh động.
  • Trợ giúp xây dựng các bài trình diễn theo ý tưởng từng bước.
  • Dễ dàng thay đổi kiểu thể hiện để đạt hiệu quả cao nhất.
  • Có số lượng mẫu tham khảo phong phú.
  • Giúp thiết kế các bài trình diễn chuyên nghiệp…

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !