Tại sao cần phải sử dụng bộ nhớ dịch

Bài viết: Tại sao cần phải sử dụng bộ nhớ dịch Translation Memory?

Nếu miêu tả một điều duy nhất để nói về Bộ nhớ dịch Translation Memory thì đó là: “Không bao giờ dịch cùng một dòng hai lần” khi sử dụng TM

Có rất nhiều lợi ích của việc sử dụng một TM:

Tại sao cần phải sử dụng bộ nhớ dịch

Sử dụng tốt bộ nhớ nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng bản dịch

Thứ nhất: Làm việc nhanh hơn

Hãy tưởng tượng bạn dịch một tập hợp các hướng dẫn cho một máy giặt A. Một năm sau đó, cùng một công ty gửi cho bạn các hướng dẫn sử dụng cho một mô hình mới. Một số văn bản sẽ giống hệt nhau, các bộ phận khác sẽ có những thay đổi nhỏ và phần còn lại sẽ là thương hiệu mới. Bộ nhớ dịch của bạn sẽ lấy chính xác (100%) matches, (“fuzzy matches”) và để phần còn lại cho bạn dịch từ đầu.

Thứ hai: Đảm bảo tính thống nhất

Một khi bạn đã quyết định làm thế nào để dịch một cụm từ khó khăn, bộ nhớ (TM) của bạn sẽ nhắc nhở bạn sử dụng nó trong tương lai. Nó có thể là giải pháp của riêng bạn, một vấn đề sở thích của khách hàng hoặc một cụm từ chứng khoán. Dù lý do gì, TM của bạn sẽ giúp bạn sử dụng nó một cách nhất quán.

Thứ ba: Nhận đề xuất cho nội dung tương tự

Phân khúc segment trong bộ nhớ dịch được cung cấp thông qua SDL autosuggest trong SDL Trados Studio. Nếu bạn dịch phần mềm, ví dụ, Ctrl key sẽ là một biểu hiện phổ biến, nhưng phần còn lại của câu có thể thay đổi quá nhiều để có được một fuzzy match. Autosuggest 2.0 trong SDL Trados Studio 2015 sẽ cung cấp những đoạn có liên quan khi bạn gõ.

Thứ tư: Xem cách bạn dịch các từ hay biểu thức nào đó trong quá khứ

Thậm chí nếu bạn không có fuzzy match từ bộ nhớ dịch của bạn hoặc nhắc nhở từ Autosuggest, bạn vẫn có thể tìm kiếm một hay nhiều từ cùng một lúc từ nguồn của bạn văn bản để xem làm thế nào bạn dịch chúng trong quá khứ. Trong SDL Trados Studio, điều này được gọi là sự phù hợp. Nó tương tự như một tính năng chú giải nhưng có những lợi ích bổ sung của nhìn thấy từ trong ngữ cảnh và xác định khi nào và nơi chúng được dịch.

Thứ năm: Tuân thủ các yêu cầu về tài liệu phiên bản

Khi bạn dịch một phiên bản mới của một tài liệu chính thức (ví dụ như một dự thảo hợp đồng hoặc thỏa thuận), văn bản không thay đổi được trùng với các phiên bản trước đó. Pre-translate các tập tin nguồn với bộ nhớ dịch thuật của mình để tuân thủ quản lý phiên bản.

Tất cả những lợi ích này áp dụng khi bạn có một bộ nhớ dịch tốt

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !