Thiết kế Book trong Indesign

Mục đích:

Công ty bạn phải chế bản một quyển tạp chí, trong đó có nhiều chủ đề riêng lẻ như là văn hóa, thể thao, âm nhạc… chẳng hạn. Lúc đó mỗi người trong công ty sẽ được giao cho từng chủ đề riêng biệt. Vậy thì vấn đề là làm sao để các tài liệu riêng biệt đó có cùng một style chung, một master page và sau khi gom những tài liệu đó lại chúng phải được tự động đánh số trang theo đúng trình tự.

Thiết kế Book trong Indesign

Thiết kế Book trong Indesign

Trình tự để làm một cuốn sách có thể như sau:

  • Đầu tiên một người sẽ thiết kế ra một template chung cho cuốn sách với tùy chọn document setup về khổ giấy, margin…, nếu có một master page có header, footer được auto page number càng tốt.
  • Công việc tiếp theo là mỗi người sẽ dùng template đó để thiết kế và làm như thế nào để đồng bộ và đóng gói thành một cuốn sách hoàn chỉnh. Bạn sẽ tạo ra một book mới ( File>New>Book).
  • Trên palette book vừa xuất hiện, click vào menu con, chọn Add Documents hoặc click vào dấu + bên dưới palette để chọn những tài liệu với những chủ để khác nhau mà mọi người đang làm để gộp chúng lại. Bạn thấy đấy, sau khi add các tài liệu vào số trang của mỗi tài liệu được đánh theo đúng trình tự mà bạn add vào hiển thị ngay trên palette và cập nhật vào ngay tài liệu gốc. Để mở một tài liệu chỉ cần double click vào tên của nó trên palette. Lúc này bạn có thể sử dụng chung một styles paragraph,character, object styles và kể cả những swatch màu của một tài liệu cho những tài liệu kia. Bằng cách check dấu style source của tài liệu có những styles gốc để làm styles chung cho cuốn sách, sau đó chọn những tài liệu bên dưới, nhấn vào nút Synchronize Styles bên trái góc dưới cùng của palette book.

Vậy là bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa những tài liệu theo sau cùng một style với palette paragraph, character, và màu sắc chung đã được đồng bộ với nhau.

Bên cạnh đó bạn còn có thể xuất quyển sách ra những phần mở rộng khác hoặc đóng gói đem đi xuất film với những tùy chọn từ menu con của palette như một tài liệu indesign bình thuờng.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !