Tính năng tự động lưu trong trados 2014

Tính năng tự động lưu trong trados 2014

Theo mặc định, SDL Trados Studio 2014 sẽ tự động lưu (AutoSave) các thay đổi đang chờ bạn để bạn không mất công việc của bạn trong trường hợp Studio đóng trước khi bạn lưu các tập tin của bạn. Điều này có thể xảy ra, ví dụ, nếu máy tính của bạn bị treo hoặc nếu bị cúp điện

NOTE Tính năng AutoSave không phải là một sự thay thế cho việc lưu file của bạn bằng tay. Nếu bạn chọn không lưu các tập tin mà Studio phục hồi tự động, các tập tin bị xóa và thay đổi của bạn bị mất. Thường xuyên lưu tài liệu hoạt động của bạn bằng cách nhấn vào nút Save hoặc Ctrl + S.

Điều chỉnh mức thời gian cho AutoSave

Studio sẽ tự động lưu tất cả đang chờ bạn thay đổi mỗi mười phút. Tuy nhiên, bạn có thể cấu hình Studio để tiết kiệm nhiều hơn hoặc ít hơn thế bằng cách

  1. Click File > Options > Editor.
  2. Đánh dấu vào ô vuông Enable AutoSave.
  3. Gõ mức độ thời gian thường xuyên bạn muốn Studio để tự động lưu thay đổi đang chờ bạn trong AutoSave every x minutes.

Để được thêm an toàn, chọn Tự động lưu thường xuyên hơn, ví dụ mỗi năm phút. Bằng cách này, bạn sẽ không bao giờ mất hơn năm phút làm việc. Mặt khác, nếu bạn muốn làm cho Studio nhanh hơn, chọn Tự động ít thường xuyên hơn, ví dụ mỗi 20 phút.Vị trí của các tài liệu được tự động lưu của bạn

Khi khoảng AutoSave mà bạn chỉ định là đạt, Studio tạo ra các phiên bản AutoSavd của các tập tin * .sdlxliff có chứa những thay đổi đang chờ và đặt chúng trong thư mục Tự động lưu, nằm tại cùng một vị trí nơi bạn lưu dữ liệu dự án của bạn. Vị trí mặc định cho dữ liệu dự án Studio của bạn là khu vực My Documents.

Để kiểm tra vị trí của dự án:

  1. Trong Projects, chọn Project Settings.
  2. Kiểm tra Location trong trang Project.
  3. Nhấn Browse nếu bạn muốn thay đổi vị trí lưu tự động.

Studio cung cấp cho mỗi tập tin được tự động lưu một định danh duy nhất, do đó bạn không bao giờ ghi đè lên một tập tin được tự động lưu nếu bạn mở một dự án mới với cùng tên.

Mở các tệp tin được tự động lưu

Khi bạn khởi động lại Studio sau khi một lý do nào đó máy tính bạn bị tắt và bạn mở một tập tin dự án trong đó có thay đổi đang chờ, Studio thực hiện như sau::

1. Bạn khôi phục các tập tin được tự động lưu cuối cùng.
2. Ghi đè các tập tin ban đầu * .sdlxliff với phiên bản tự động lưu để bạn luôn làm việc với các phiên bản cập nhật nhất của các tập tin.
3. Xóa các phiên bản tự động lưu và tạo ra một cái mới khi bạn thực hiện những thay đổi mới để các tập tin và khoảng thời gian quy định là đạt một lần nữa.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !