Lịch sử phát triển của Adobe’s PDF

Adobe đã thay đổi đặc tả PDF nhiều lần và tiếp tục phát triển kỹ thuật mới với các phiên bản mới của Adobe Acrobat. Đã có chín phiên bản PDF với phiên bản Acrobat tương ứng:

1993 – PDF 1.0 / Acrobat 1.0
1994 – PDF 1.1 / Acrobat 2.0
1996 – PDF 1.2 / Acrobat 3.0
2000 – PDF 1.3 / Acrobat 4.0
2001 – PDF 1.4 / Acrobat 5.0
2003 – PDF 1.5 / Acrobat 6.0
2005 – PDF 1.6 / Acrobat 7.0
2006 – PDF 1.7 / Acrobat 8.0
2006 – PDF 1.7 / Acrobat 8.2
2008 – PDF 1.7, Adobe Extension Level 3 / Acrobat 9.0
2009 – PDF 1.7, Adobe Extension Cấp 5 / Acrobat 9.1

Tiêu chuẩn ISO ISO 32.000-1: 2008 và Adobe PDF 1.7 là phù hợp về mặt kỹ thuật. Adobe tuyên bố rằng nó không phải là sản xuất một PDF 1.8 Reference. Các phiên bản tương lai của kỹ thuật PDF sẽ được sản xuất bởi các ủy ban kỹ thuật ISO. Tuy nhiên, Adobe công bố các văn bản quy định cụ thể những gì mở rộng thêm tính năng cho PDF, vượt qua ISO 32.000-1 (PDF 1.7), được hỗ trợ trong các sản phẩm mới được phát hành của nó. Điều này làm cho việc sử dụng các tính năng mở rộng của file PDF như tài liệu trong ISO 32.000-1 trong Phụ lục E. Adobe tuyên bố tất cả các tính năng mở rộng trong Adobe Extension Level 3 và 5 đã được chấp nhận cho một đề nghị mới của ISO 32.000-2 (còn gọi là PDF 2.0).

Các thông số kỹ thuật cho PDF là lạc hậu, bao gồm. Các đặc điểm kỹ thuật PDF 1.7 bao gồm tất cả các chức năng trước đây tài liệu trong Adobe PDF thông số kỹ thuật cho các phiên bản 1.0 qua 1.6. Trường hợp Adobe loại bỏ một số tính năng của PDF từ các tiêu chuẩn của họ, họ cũng không có trong tiêu chuẩn ISO 32.000-1.

các tài liệu PDF phù hợp với tiêu chuẩn ISO 32.000-1 mang số phiên bản PDF 1.7. Tài liệu có chứa Adobe mở rộng các tính năng vẫn mang phiên bản cơ sở PDF số 1,7 nhưng cũng chứa một dấu hiệu trong đó phần mở rộng đã được theo sau trong quá trình tạo tài liệu.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !