Nên hay không nên sử dụng Google Translate API trong Trados?

Google Translate API là ứng dụng được tích hợp vào Trados để sử dụng với mục đích sử dụng tài nguyên có sẵn của Google cho bản dịch của người dịch trên trados.

Google Translate API được hiểu chi tiết như sau:

  • Nếu như chúng ta dịch với bộ nhớ Translation Memories(TM) có sẵn từ trước cho bản dịch hiện tại, thì những segment (dòng) nào trong bản dịch của chúng ta giống với những segment(dòng) trong bộ nhớ thì segment trong bản bản dịch của chúng ta sẽ được tự động dịch, hiển thị với nghĩa chính là nội dung của TM
  • Và Google Translate API cũng hoạt động giống với TM của chúng ta, tuy nhiên, tất cả bản dịch sẽ được hiển thị chứ không phải là một vài dòng như đối với TM
  •  Với Google Translate API, khi dịch tới dòng nào, thì nghĩa dòng đó sẽ tự động hiển thị, với trạng thái AT (Auto Translation). Giống như khi ta dùng với Bộ nhớ Translation Memories là CM, AT.

Vấn đề đơn giản được hiểu là, khi dùng Google Translate API, thì bản dịch sẽ hoàn toàn được dịch toàn bộ trong trados.

Tuy nhiên, ở đây chúng ta sẽ bàn tới vấn đề nên hay không nên sử dụng Google Translate API trong trados?

1.Về nội dung:

  • Với tính năng dịch tự động của google API trong trados như vậy, thực sự đây là một điều rất hữu ích với người dịch, công ty dịch.
  • Tuy nhiên, nội dung dịch tự động như vậy có tốt hay không lại là chuyện khác. Với từng bản dịch, từng câu, từng dòng khác nhau, mức độ chất lượng sẽ khác nhau. Ngay kể cả từng câu, từng dòng giống nhau trong các bản dịch, hoàn cảnh, ngữ cảnh khác nhau cũng sẽ có chất lượng khác nhau.
  •  Nhưng có một thực tế đó là, nội dung dịch tự động đó chính là nội dung mà khi chúng ta copy nội dung lên trang https://translate.google.com và chọn ngôn ngữ dịch mà mình chọn trong Trados thì phần dịch ở đó giống 100% so với trong phần tự dịch ở Trados. Giống từ dấu phẩy, chấm, tới nôi dung.
  • Dưới đây là hình ảnh minh họa

Đây là hình ảnh minh họa trượng hợp dịch trong trados dùng Google Translate APT

Google Translate AP trong trados

Google Translate AP trong trados

Đây là hình ảnh minh họa trượng hợp dịch trên web https://translate.google.comGoogle translate

Google translateĐiều giống 100% như ở trên là hoàn toàn dễ hiểu bởi, dữ liệu sử dụng Google translate API mà tích hợp vào Trados, với dữ liệu https://translate.google.com là một

2. Về chi phí:

Vấn đề chi phí khi sử dụng Google Translate API là một điều cũng được người dịch quan tâm? Vậy chi phí tính như nào?

Google translate tính :

Một ngày được dùng tối đa là 2.000.0000 ký tự

Phí : khoảng 20 USD cho 1 triệu ký tự tương tương khoảng 100.000 từ

Tương đương khoảng 2.500/ trang.

Từ hai vấn đề nội dung dịch và chi phí được nêu ở trên, sẽ cho chúng ta nhiều gợi ý trong việc có nên hay không nên lựa chọn.

Câu hỏi này có lẽ mỗi người dịch tự trả lời cho mình.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !