Specialized subsets of PDF

Các tập con chuyên ngành sau đây của đặc tả PDF đã được tiêu chuẩn hóa như tiêu chuẩn ISO (hoặc đang trong quá trình tiêu chuẩn hóa):

  • PDF / X (từ năm 2001 – series của ISO 15.929 và ISO 15.930 tiêu chuẩn) – hay còn gọi là “PDF for Exchange” – cho công nghệ đồ họa – Prepress số trao đổi dữ liệu – (làm việc tại ISO ủy ban kỹ thuật 130), dựa trên PDF 1.3, PDF 1.4 và sau này cũng PDF 1.6
  • PDF / E (từ năm 2008 – ISO 24.517) – còn được gọi là “PDF Kỹ thuật” – quản lý tài liệu – tài liệu định dạng kỹ thuật sử dụng PDF (làm việc tại ISO ủy ban kỹ thuật 171), dựa trên PDF 1.6
  • PDF / VT (từ năm 2010 – ISO 16.612-2) – hay còn gọi là “PDF để trao đổi dữ liệu biến và giao dịch (VT) in” – công nghệ đồ họa – trao đổi dữ liệu biến (làm việc tại ISO ủy ban kỹ thuật 130), dựa trên PDF 1.6 như bị giới hạn bởi PDF / X-4 và PDF / X-5
  • PDF / UA (được phát triển trong năm 2011 – ISO / DIS 14.289-1) – hay còn gọi là “PDF cho Universal Access” – ứng dụng quản lý tài liệu – điện tử nâng cao định dạng tập tin tài liệu cho khả năng tiếp cận (làm việc tại ISO ủy ban kỹ thuật 171), dựa trên tiêu chuẩn ISO 32000- 1 – PDF 1.7

Ngoài ra còn có các file PDF / H, hay còn gọi là “PDF chăm sóc sức khoẻ”, một thực hành tốt nhất Hướng dẫn (BPG), bổ sung bởi một Hướng dẫn thực hiện (IG), xuất bản năm 2008. PDF Y tế không phải là một tiêu chuẩn hoặc tiêu chuẩn đề xuất, nhưng chỉ có một hướng dẫn cho sử dụng với tiêu chuẩn hiện hành và các công nghệ khác. Nó được hỗ trợ bởi các tổ chức phát triển các tiêu chuẩn ASTM và AIIM. PDF / H BPG được dựa trên PDF 1.6.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !